Zajęcia dodatkowe

Zajęcia podstawowe:
     Język angielski - codziennie
     Rytmika - dwa razy w tygodniu
     Gimnastyka korekcyjna - raz w tygodniu
     Logopeda - trzy razy w tygodniu
     Teatrzyki - dwa razy w miesiącu
     Zajęcia plastyczne - codziennie
     Zajęcia z ekranem edukacyjnym

Zajęcia dodatkowe:
     Plastyka z językiem angielskim
     Taniec
     Balet
     Karate
     Zajęcia sportowe
     Sztukolandia
     Psychologia

Istnieje możliwość zorganizowania wszelkiego rodzaju zajęć pod warunkiem zebrania grupy minimum 10-ciorga chętnych dzieci.

| Sala interaktywna | W przedszkolu dysponujemy dwoma Ekranami Edukacyjnymi, które urozmaicają nasze zajęcia dydaktyczne. Ekran Edukacyjny, dzięki możliwości interakcji dziecka z wyświetlanym obrazem - dostarcza wiele bodźców jednocześnie, zarówno wzrokowych i słuchowych, jak i dotykowych. Pozwala to na zmianę tradycyjnej nauki książkowej w interaktywną, pasjonującą zabawę. Bardzo znacząco podnosi to atrakcyjność nauki. Dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym, bardzo szybko się dekoncentrują, co znacząco utrudnia proces nauki, lecz dzięki zastosowaniu Ekranu przedszkolaki stają się bardziej skupione na nauce i szybciej przyswajają nowe języki oraz ćwiczą swoją pamięć i refleks. Ekran Edukacyjny to także aplikacje edukacyjne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi. Rozwiązanie nie zastępuje pedagoga, ale jest dla niego dodatkowym wsparciem, narzędziem umożliwiającym sprawniejsze prowadzenie zajęć poprzez zwiększenie zaangażowania dzieci w proces nauki.

| J. angielski | Program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w przedszkolu dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie i trwają 20 minut:- dla 3-latków oraz 30 minut – dla 4, 5 i 6-latków. Nadrzędnym celem programu jest, aby poprzez pierwszy kontakt dzieci z językiem angielskim zainspirować je i zachęcić do dalszej nauki. Podczas zajęć nauczyciel w zabawny i energiczny sposób przenika do świata swoich wychowanków wpajając im podczas zabaw angielskie wyrażenia. Metody oraz techniki pracy z dziećmi oparte są na wewnętrznym programie do nauki języka angielskiego i dostosowane do indywidualnego poziomu oraz możliwości dzieci w poszczególnych grupach.

| Rytmika | Głównym celem zajęć rytmicznych jest rozwijanie muzykalności u dzieci, oraz pobudzanie i rozwój ich zainteresowań muzycznych. Zajęcia rytmiczne pełne są śpiewu, zabaw ruchowych i tańca. Stwarzają możliwość zaspokojenia dzieciom wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych, pomagając rozwijać im się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Artystyczne dokonania swoich dzieci, rodzice mają okazję zobaczyć w organizowanych trzy razy do roku w przedszkolu występach okolicznościowych z okazji Dni Babci i Dziadka, Dnia rodzinnego i przedstawienia na Boże Narodzenie.

| Gimnastyka korekcyjna | Celem wychowania przedszkolnego jest m in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, które w naszym przedszkolu realizujemy za sprawą zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia te są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a ich program spełnia trzy podstawowe zadania. Stymulacja – * pobudzenie procesów rozwoju * Wyrównanie i korektywa - przeciwdziałanie i w miarę możliwości likwidowanie niepożądanych zjawisk rozwojowych* Adaptacja - przystosowanie dziecka do życia poprzez szereg ćwiczeń ruchowych realizowanych w formie zabawy z wykorzystaniem różnego rodzaju przyborów dostępnych w placówce. Dewizą zajęć jest myśl Leonardo da Vinci – „Ruch jest przyczyną wszelkiego życia”.

| Logopeda | Wszystkie przedszkolaki w Konradku objęte są profilaktyką logopedyczną. Zajęcia podnoszące sprawność wszystkich potrzebnych w procesie mówienia systemów. Dzieci ćwiczą i usprawniają buzię i narządy mowy poznając różnego rodzaju bajki i wierszyki logopedyczne. Podczas zabaw między innymi pionizują język i przygotowują buzię do pojawiania się trudniejszych głosek. Co tygodniowe zajęcia logopedyczne w grupach "gimnastyka dla języka" zapewnią naszym maluchom rozwiązywanie problemów z wymową. W przypadku większych wad wymowy zdiagnozowane przez nas w badaniach przesiewowych dzieci podejmują indywidualne ćwiczenia przy lustrze w asyście logopedy. Zakładany jest wówczas zeszyt logopedyczny z dostosowaną do potrzeb terapią logopedyczną, w której prowadzone są zabawy i ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

| Teatrzyki | Dwa razy w miesiącu nasze przedszkole odwiedzają aktorzy z teatrów objazdowych, prezentując na naszej sali widowiskowej kolorowe, pełne humoru scenki z udziałem aktorów lub przedstawienia teatru lalek. Raz na jakiś czas odwiedzają nas również zwierzęta m.in. węże, kucyki, króliki itd.

| Plastyka z językiem angielskim | Podczas zajęć realizujemy wszelkiego rodzaju formy plastyczne z użyciem różnorodnych materiałów. Malowanie na szkle, lepienie z gliny, rysowanie pastelami na materiale, to tylko kilka z możliwych do wykonania przez dzieci prac artystycznych rozwijających ich zdolności manualne. Podczas zajęć nauczyciel wprowadza nowe słówka i zwroty z języka angielskiego zgodnie z danym tematem przewodnim zajęć. Wszystko to po to, by w zabawny i lekki sposób osłuchać dzieci z językiem obcym, pobudzając równocześnie kreatywność i fantazję dzieci poprzez nowe formy wyrazu artystycznego.

| Taniec | Zajęcia prowadzone przez instruktora tańca doświadczonego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej dzieci i wyposażenie ich w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznych i sportowych, a co najważniejsze wyrabiania poczucia rytmu i rozbudzanie miłości do muzyki i tańca. Warto pokusić się o spotkanie z tańcem w każdym wieku, by aktywnie spożytkować energię dzieci i w twórczy sposób rozwijać artystyczny potencjał.

| Balet | Ćwiczenia taneczne mają na celu rozbudzanie u dzieci miłości do utworów muzyki poważnej i wciągnięcie ich w świat tańca. To jedne z bardziej lubianych zajęć przez nasze małe baleriny. Lekcje tańca mają na celu rozwijanie u przedszkolaków prawidłowych nawyków w kształtowaniu sylwetki i poprawienie elastyczności ciała. Poza nauką podstawowych kroków baletowych - m.in. taniec kwiatów z Dziadka do Orzechów, dzieci zapoznawane są z historią baletu i oglądają najciekawsze urywki nagrań występów profesjonalnych tancerzy baletowych.

| Karate | Zajęcia kładą nacisk na prawidłową postawę ciała, poprzez zawarte w nich elementy gimnastyki korekcyjnej. Filozofia karate uczy dzieci skupienia i uwagi oraz wyrabia w nich poczucie dyscypliny. Karate jest podobne do baletu ze względu na podobne wymagania względem koordynacji ruchowej. Podczas zajęć zarówno górna jak i dolna część ciała musi wykonywać zawiłe, zsynchronizowane ruchy. Brak koordynacji ruchowej u dzieci może znaleźć najlepsze lekarstwo dla rozwinięcia równowagi i płynności ruchów właśnie w sztukach walki. Ta sztuka walk przede wszystkim jest katalizatorem dla ukształtowania u dzieci pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, ale również spokoju i koncentracji.

| Zajęcia Sportowe | Głównym założeniem jest rozbudzenie miłości u Państwa dzieci do sportu i pokazaniem zasad gier zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, zbijak, koszykówka. Przedszkolaki na zajęciach przede wszystkim cieszą się ruchem, a elementy poszczególnych dziedzin sportowych są wprowadzane stopniowo, adekwatnie do umiejętności dzieci. Zajęcia sportowe wpływają pozytywnie na rozwój fizyczny dzieci, a co najważniejsze uczą ich radzenia sobie z porażką w przypadku przegranej drużyny. Chciałabym, aby Państwa dzieci zrozumiały, że zwycięzcą jest każdy, kto pokonuje swoje słabości. Dziecko udziału biorące udział w organizowanych przez nasze niepubliczne przedszkole w zajęciach sportowych, poprawi stan kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a przede wszystkim będzie czuło się szczęśliwe i spełnione. Jak powiedział Winston Churchill „Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga”. Właśnie w takim duchu będą zajęcia prowadzone w naszym klubie maluszka.

| Psychologia | | Zajęcia mające na celu wzmacnianie integracji grupy, oraz więzi społecznych. Wspomagają procesy poznawcze dzieci i pobudzają ich procesy integracji sensorycznej oraz uczą sposobów radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. W celu poprawnego rozwoju przedszkolaka, oraz zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb prowadzimy konsultacje kadry z rodzicami. Zajęcia prowadzone w formie zabaw ruchowych oraz plastycznych.

Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy najwyższą jakość opieki nad dziećmi. Zajęcia ruchowe odbywają się na Sali gimnastycznej wyposażonej we wszystkie niezbędne przyrządy, która zamienia nam się w razie potrzeby w salę widowiskową i kinową.ODSŁONY STRONY